Hortz-dun Akoplamendua

Produktuak

Hortz-dun akoplamendu malguak potentzia transmititu behar duten eta rotazioan aurkitzen diren bi ardatz mekanikoki konektatzeko erabiltzen dira, egoera tortsional zurrun batean-pean.

Parea transmititzeko sistema hortz abonbatuen bidez lortzen da, non parea lehen ardatzetik kubora eta bertatik kamisara dijoan eta alderantzizko bidea eginez bigarren ardatzera igarotzen den. Ez da konexio trinkorik ematen kubo eta kamisa artean, beraz desalineazioak zuzentzea posible da, bai muntaketatik datozenak, baita erabilpen eta higaduragatik sortzen direnak ere edo tenperatura aldaketek sortzen dituzten dilatazioetatik datozenak.

Bizitza iraunkorragoa izan dezaten, saiestezina da instalakuntzaren mantenketa zuzen bat izatea, akoplamenduaren lubrikazioa kontu handian izanik.

Informazio gehiago: www.maina.it

Banatu: